Voetenwerk, Huidzorg & Relaxatie

Kwaliteit en persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer

Privacyverklaring

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

www.gespecialiseerdevoetverzorging.net is een website geregistreerd op naam van Carine Huygh in België onder het BTW nummer BE0573.908.022 De hoofdzetel is gelegen te Jozef Wautersstraat 81, 3010 Kessel-Lo, België. Wij zijn commercieel actief op www.gespecialiseerdevoetverzorging.net (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Carine Huygh en haar team hechten veel belang aan de privacy van de gebruiker van deze website en respecteren daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het aanvragen tot informatie, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen.

Carine Huygh en haar team verzamelen de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.Tevens wordt vanaf 25 mei 2018 de GPDR(Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen van uw aankopen of bestellingen.
  • bezoekers op onze website te identificeren.
  • het voeren van de financiële administratie door Carine Huygh (aanmaak van facturen).
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Carine Huygh Jozef Wautersstraat 81, 3010 Kessel-Lo, België of via Carine.huygh@skynet.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Carine Huygh verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot carine.huygh@skynet.be.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Carine Huygh behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, en de wet GPDR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018 vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

naar boven

Carine Huygh

0499 122 792

016 25 25 82

carine.huygh@skynet.be

Jozef Wauterstraat 81

3010 Kessel-Lo